Om Entrepriseforeningen i Bergen

Siden stiftelsen i 2003 har Entrepriserettsforeningen i Bergen utviklet seg til å bli en sentral arena for kunnskapsutveksling innen entrepriserettslige emner.

Entrepriserettsforeningen i Bergen er en uavhengig organisasjon, som har som formål er å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal entrepriserett samt tilknyttede områder – som offentlige anskaffelser, arkitekt- og rådgiverkontrakter samt vareleveransekontrakter. Foreningen gjør dette blant annet ved å;

- avholde medlemsmøter med foredrag, diskusjoner og debatt

- arrangere seminarer

- samarbeide med andre organisasjoner med samme eller lignende formål

Foreningen ledes av et styre, bestående av seks personer som representerer forskjellige felt innen bransjen. Foreningen består av bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer. Blant bedriftsmedlemmene finnes flere av vestlandets største og mest toneangivende aktører i bransjen.