Våre medlemmer


Ryger Advokatfirma AS

www.ryger.no

Advokatfirmaet Harris DA

www.harris.no/

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

www.svw.no

SANDS Advokatfirma DA

www.sands.no

Stiegler WKS Advokatfirma AS

www.stieglerwks.no/

Advokatfirmaet Thommessen AS

www.thommessen.no/

Arkitektbedriftene, avd Hordaland, Sogn & Fjordane

https://www.arkitektbedriftene.no/

ARTEC AS

www.artec.no

Askøy kommune

www.askoy.kommune.no/

Asplan Viak AS Bergen

www.asplanviak.no

Backer Bolig AS

www.backer.no

BIR AS

www.bir.no

Brødrene Ulveseth AS

www.ulveseth.no/

Bybanen Utbygging

www.hordaland.no/bybanen-utbygging/

Bergen kommune, etat for bygg og eiendom

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom

Bergen kommune, Bymiljøetaten

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bymiljoetaten

Bergen kommune, innkjøpsseksjonen

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/innkjop-konsern

Bergen kommune, vann- og avløpsetaten

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten

Bergen kommune, etat for utbygging

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-utbygging

Cowi AS

www.cowi.no

DnB Næringseiendom AS

www.dnb.no/bedrift/naeringseiendom.html

EBA Vestenfjelske

http://ebavest.no/eba-vestenfjelske/

ØyVAR AS

www.øyvar.no

KEPLA AS

www.kepla.no

Inventura AS

www.inventura.no

CMS Kluge Advokatfirma AS

https://cms.law/no/nor/

LAB Entreprenør AS

www.lab.no

Norconsult AS

www.norconsult.no

Sartor Holding AS

www.sartorholding.no

Stoltz Entreprenør AS

www.stoltz.no

Sweco Norge AS

www.sweco.no

7Fjell Entreprenør AS

WSP Norge AS

www.wsp.no

NCC Norge AS

www.ncc.no

Veidekke Entreprenør AS

www.veidekke.no

Bergen kommune, Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavdeling-for-finans-innovasjon-og-eiendom

Odin Advokat AS

https://odinadvokat.no/

Vestbo (Vestlandske Boligbyggelag)

http://www.vestbo.no/

Bane NOR SF

https://www.banenor.no/

Forsvarsbygg

https://www.forsvarsbygg.no/

Wikborg Rein Advokatfirma AS

https://www.wr.no/

HLT Advokatfirma AS

www.hltlaw.no

Advokatfirma Responsa AS

https://responsa.no/

Statens vegvesen, utbyggingsdivisjonen

www.vegvesen.no

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

http://www.gmco.no/

HR Prosjekt AS

https://hrprosjekt.no/

Helse Bergen HF

https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/prosjektkontoret

GC Rieber Eiendom AS

https://www.gcrieber.no/

Sivilingeniør Tore Johan Smidt AS

J H Nævdal Bygg AS

http://www.naevdalbygg.no/

Estate Management AS

https://www.estatemanagement.no/