Våre medlemmer


Ryger Advokatfirma AS

www.ryger.no

Advokatfirmaet Harris DA

www.harris.no/

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

www.svw.no

SANDS Advokatfirma DA

www.sands.no

Stiegler WKS Advokatfirma AS

www.stieglerwks.no/

Advokatfirmaet Thommessen AS

www.thommessen.no/

Arkitektbedriftene, avd Hordaland, Sogn & Fjordane

https://www.arkitektbedriftene.no/

ARTEC AS

www.artec.no

Askøy kommune

www.askoy.kommune.no/

Asplan Viak AS Bergen

www.asplanviak.no

Backer Bolig AS

www.backer.no

BIR AS

www.bir.no

Brødrene Ulveseth AS

www.ulveseth.no/

Bybanen Utbygging

www.hordaland.no/bybanen-utbygging/

Bergen kommune, etat for bygg og eiendom

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom

Bergen kommune, Bymiljøetaten

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bymiljoetaten

Bergen kommune, innkjøpsseksjonen

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/innkjop-konsern

Bergen kommune, vann- og avløpsetaten

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten

Bergen kommune, etat for utbygging

www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-utbygging

Cowi AS

www.cowi.no

DnB Næringseiendom AS

www.dnb.no/bedrift/naeringseiendom.html

EBA Vestenfjelske

http://ebavest.no/eba-vestenfjelske/

ØyVAR AS

www.øyvar.no

KEPLA AS

www.kepla.no

Inventura AS

www.inventura.no

CMS Kluge Advokatfirma AS

https://cms.law/no/nor/

LAB Entreprenør AS

www.lab.no

Norconsult AS

www.norconsult.no

Sartor Holding AS

www.sartorholding.no

Stoltz Entreprenør AS

www.stoltz.no

Sweco Norge AS

www.sweco.no

7Fjell Entreprenør AS

https://7fe.no/

WSP Norge AS

www.wsp.no

NCC Norge AS

www.ncc.no

Veidekke Entreprenør AS

www.veidekke.no

Bergen kommune, Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavdeling-for-finans-innovasjon-og-eiendom

Odin Advokat AS

https://odinadvokat.no/

Vestbo (Vestlandske Boligbyggelag)

http://www.vestbo.no/

Bane NOR SF

https://www.banenor.no/

Forsvarsbygg

https://www.forsvarsbygg.no/

Wikborg Rein Advokatfirma AS

https://www.wr.no/

HLT Advokatfirma AS

www.hltlaw.no

Advokatfirma Responsa AS

https://responsa.no/

Statens vegvesen, utbyggingsdivisjonen

www.vegvesen.no

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma AS

http://www.gmco.no/

HR Prosjekt AS

https://hrprosjekt.no/

Helse Bergen HF

https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/prosjektkontoret

GC Rieber Eiendom AS

https://www.gcrieber.no/

Sivilingeniør Tore Johan Smidt AS

J H Nævdal Bygg AS

http://www.naevdalbygg.no/

Estate Management AS

https://www.estatemanagement.no/

Vestland fylkeskommune

https://www.vestlandfylke.no/

Advokat Gunnar Angaard AS

https://advokatangaard.no/

Inventura Advokat AS

https://www.inventura.no/inventura-advokat/

BKK AS

https://www.bkk.no/