Entrepriserettsforeningen

Entrepriserettsforeningen i Bergen er en uavhengig organisasjon som har som mål å fremme interesse og kunnskap om norsk og internasjonal entrepriserett!

Arrangementer

Det holdes mange gode presentasjoner, foredrag og debatter under våre medlemsmøter. Informasjon og påmelding ligger under fanen “arrangementer”.

Bli medlem

Fyll ut blanketten under fanen “innmelding” hvis du ønsker å bli medlem i foreningen. Bedriftsmedlemskap koster kr 2 500 per år. Personlig medlemskap koster kr 300 per år. .

NYE DOMMER FRA HØYESTERETT

Her finner du de nyeste dommene fra Høyesterett om entrepriserettslige tema:

HR-2023-534-A, om plunder og heft skal medregnes ved forseringsestimat

HR-2023-411, om tillegg for avgiftsøkninger og avregning av dagmulkt mot vederlag ekskl. mva. 

HR-2023-206-A, om erstatning ved alternativt grunnlag for avlysning av konkurranse

HR-2023-93-A, om utbedring utgjør erkjennelse etter foreldelsesloven

HR-2022-1980-A, om krav til spesifisert regning etter bustadoppføringslova

HR-2022-1964-A, om vurdering av kvalifikasjonskrav

HR-2022-1120-A, om privatrettslig virkning av brudd på byggherreforskriften

HR-2021-2201-A, om ansvar knyttet til ansvarsrett, og foreldelse 

HR-2020-2254-A, om reklamasjonsfrist

HR-2020-1120-A, om ansvar for kontraktsmedhjelper

HR-2020-312-A, om ansvarlig søkers ansvar 

HR-2020-228-A, om krav til innsigelser til sluttoppgjør

HR-2019-1225-A, om plunder og heft

HR-2019-830-A, om uklarhetsprinsippet

HR-2018-2256-A, om direktekrav